PDF Nennansprech-Gleichspannung (V DC) Anzahl der Anschlüsse Abmessung (D x L) oder (W x L x H) (mm) Typ
470 2 electrodes 6.2x4.1 EN470XSMD
230 2 electrodes 8x65 N81-A230X
600 3 electrodes 7.2x10 T80-A600X
260 3 electrodes 8x13.4 T23-A260XF4
800 2 electrodes 21x4.2 D20-A800XP
4000 2 electrodes 6x7 EHV62-H40B2
150 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A150XF1
230 3 electrodes 8x13.4 T23-A230XF1
90 3 electrodes 5x7.6 T90-A90XSMD
400 2 electrodes 5.4x4 ES400XSMD
350 2 electrodes 5.4x5 M50-A350XSMD
150 2 electrodes 8x65 N80-A150X
150 3 electrodes 7.2x10 T80-A150X
350 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A350XF4
400 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A400X
800 2 electrodes 30x48.5 H38-A800XP
90 3 electrodes 6x8.1 T30-A90X
90 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A90X
600 2 electrodes 5.5x6 EM600X
250 3 electrodes 7.2x11.5 T80-A250XF
420 3 electrodes 3.5x6.8 TG30-C420XSMD
1400 2 electrodes 11.8x53 V12-H14X
3600 2 electrodes 6x7 EHV63-H36T5
260 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A260X
500 2 electrodes 8x65 A81-A500X
2500 2 electrodes 8x6 EF2500XNTP
250 3 electrodes 6x8.1 T30-A250X
600 2 electrodes 31x37 LN30B-A1800AC-3C
1400 2 electrodes 5.4x5 M50-H14XSMD
500 2 electrodes 2.8x3.5 G30-A500XSMD
3000 2 electrodes 6x7 EHV63-H30B6
800 2 electrodes 11.8x18.2 V18-A800XNTP
1100 2 electrodes 8x6 EF1100XS
600 2 electrodes 8x65 N80-A600X
350 3 electrodes 8.3x11.5 T61-C350X
5500 2 electrodes 8x7.9 A71-H55X
600 2 electrodes 8x65 EC600X
500 2 electrodes 8x65 A80-A500XTP
3000 2 electrodes 30x36.5 L18A-A3000XPD
600 2 electrodes 5x5 M51-A600X
230 3 electrodes 7.2x13.4 T87-A230X
450 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-C450XS
1000 2 electrodes 8x7.9 A71-H10X
150 2 electrodes 8x65 EC150X
800 2 electrodes 11.8x32 V10-H08X
90 3 electrodes 8x13.4 T23-A90X
3000 2 electrodes 5.5x6 EM3000X6SP1
350 3 electrodes 5x7.6 T90-A350XSMD
4500 2 electrodes 6x7 EHV63-H45
1600 2 electrodes 6.2x4.1 EN1600XSMD
420 2 electrodes 5.5x6 EM420X
500 2 electrodes 11.8x32 V14-A500X
90 2 electrodes 6x8.4x8.4 S80-A90X
2500 2 electrodes 6x7 EHV63-H25B1
230 2 electrodes 8x65 A81-A230XSMD
1200 2 electrodes 8.4x13.8x8.9 LN8A-A1200DC-4
900 2 electrodes 8x65 A80-A900XPD
75 2 electrodes 5.4x4 ES75XSMD
230 3 electrodes 5x7.6 T90-A230X
470 2 electrodes 8x6 EF470X
600 3 electrodes 7.2x10 T20-C600X
90 3 electrodes 5x12 T93-A90XF1
2500 2 electrodes 6x7 EHV62-H25
90 3 electrodes 6x8.1 T31-A90X
300 2 electrodes 4.7x4.7 ES300XP
230 2 electrodes 8x65 A80-A230XSMD
800 2 electrodes 8x65 A81-A800XP
230 2 electrodes 8x65 EC230X
260 3 electrodes 7.2x10 T20-A260X
4000 2 electrodes 6x7 EHV63-H40T7
4000 2 electrodes 6.4x7 EHV60-H40SMD
1400 2 electrodes 11.8x32 V10-H14X
2700 2 electrodes 8x6 EF2700X8S
600 2 electrodes 38x50x18.3 LN30M1-A1800AC-3C
470 2 electrodes 8x65 A81-A470X
90 3 electrodes 3.5x6.8 TG30-A90XSMD
600 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A600XS
300 2 electrodes 4.7x4 ES300XN
800 2 electrodes 29.5x12.4 L10-A800XP1
90 2 electrodes 8x65 A81-A90XB2
90 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A90XF1
650 3 electrodes 8.3x11.5 T60-C650X
1000 2 electrodes 8x6 EF1000X
1200 2 electrodes 8x7.9 A71-H12X
350 2 electrodes 5.5x6 EM350XS
420 3 electrodes 5x7.6 T90-A420XSMD
400 2 electrodes 5.5x6 EM400X
230 2 electrodes 8x65 A80-A230X
230 3 electrodes 7.2x10 T21-A230X
600 2 electrodes 8x6 EF600X
6200 2 electrodes 9x9 A91-H62SE
150 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A150X
170 3 electrodes 5x8 T90-A170XFSMD
800 2 electrodes 21x4.2 D20-A800XPD
350 2 electrodes 8x65 N81-A350X
470 2 electrodes 8x65 EC470X
600 2 electrodes 8x65 A80-A600X
230 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A230XS
260 3 electrodes 8x13.4 T23-A260XF1
2500 2 electrodes 6x7 EHV63-H25B2
200 2 electrodes 3.2x1.6x1.6 S20-A200X
90 2 electrodes 8x65 A80-C90X
420 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A420X
230 2 electrodes 8x65 N80-A230X
350 2 electrodes 5.4x4 ES350XSMD
350 3 electrodes 6x8.1 T31-A350X
350 2 electrodes 5x5 M50-A350X
250 3 electrodes 6x9.3 T30-A250XFSMD
90 3 electrodes 5x7.6 T90-A90XSMD4
4000 2 electrodes 6x7 EHV62-H40
3000 2 electrodes 11.8x53 V12-H30X
800 2 electrodes 5.4x4 ES800XSMD
3600 2 electrodes 6x7 EHV63-H36B7
500 2 electrodes 11.8x32.2 V14-A500XN
230 2 electrodes 6.2x4.1 EN230XSMD
600 2 electrodes 8.3x65 N80-A600XSMD
3000 2 electrodes 6x7 EHV63-H30B7
420 3 electrodes 8x13.4 T23-A420X
420 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A420X
75 2 electrodes 6x8.4x8.4 S80-A75X
650 3 electrodes 8.3x15 T63-C650X
3000 2 electrodes 5.5x6 EM3000X6ST7
470 3 electrodes 8x13.4 T23-C470X
250 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A250XF4
75 2 electrodes 5x5 M51-A75X
230 3 electrodes 8x13.4 T23-A230XF4
230 2 electrodes 5.5x6 EM230X
800 2 electrodes 11.8x13 V87-A800XP1
260 3 electrodes 7.2x10 T80-A260X
550 2 electrodes 5.5x6 EM550X
4000 2 electrodes 5.5x6 EM4000XS
500 3 electrodes 6x8.1 T30-A500X
90 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A90X
4500 2 electrodes 8x7.9 A71-H45X
75 2 electrodes 8x65 EC75X
350 2 electrodes 8x65 A80-A350XTP
400 3 electrodes 8x13.4 T23-A400XF4
90 2 electrodes 5x5 M50-C90X
350 2 electrodes 8x6 EF350X
230 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A230X
350 2 electrodes 5x5 M51-A350X
600 3 electrodes 7.2x13.4 T83-C600X
420 3 electrodes 8x11.5 T20-A420XF
350 3 electrodes 5x8 T90-A350XFSMD
150 2 electrodes 5.5x6 EM150X
230 3 electrodes 7.2x10 T20-A230X
1400 2 electrodes 8.4x16.3x8.9 LN8A-A1400DC-5
600 3 electrodes 8x13.4 T23-C600X
230 2 electrodes 8x65 EC230XN
200 2 electrodes 3.2x1.6x1.6 S20-A140X
2200 2 electrodes 11.8x32 V10-H22X
2500 2 electrodes 6x7 EHV63-H25T7
800 2 electrodes 30x44 L1B-A800XP1
230 3 electrodes 6x8.1 T33-A230X
420 3 electrodes 5x10 T97A-A420X1F1
4500 2 electrodes 6x7 EHV63-H45B2
500 2 electrodes 11.8x30 V1B-A500XN
600 2 electrodes 6.2x4.1 EN600XSMD
90 3 electrodes 6x9.3 T30-A90XFSMD
420 3 electrodes 7.2x10 T20-A420X
900 2 electrodes 5.5x6 EM900X
3000 2 electrodes 6x7 EHV63-H30T7
600 2 electrodes 11.8x13 V87A-A600XP1
7500 2 electrodes 9x9 A91-H75SE
3600 2 electrodes 5.5x6 EM3600XS
1500 2 electrodes 8x6 EF1500X
350 2 electrodes 4.7x4.7 ES350XPA
3600 2 electrodes 6x7 EHV62-H36B2
3600 2 electrodes 6x7 EHV63-H36T7
350 2 electrodes 5.5x6 EM350X
90 2 electrodes 5x9.3 M51-C90XSMD
90 2 electrodes 5x5 M50-C90X
2500 2 electrodes 8x6 EF2500X8S
260 3 electrodes 8x13.4 T23-A260X
800 2 electrodes 21x4.6 D2A-A800XPD
350 3 electrodes 6x8.1 T30-A350X
90 2 electrodes 4.7x4.7 ES90XPA
3600 2 electrodes 5.5x6 EM3600X6ST7
230 3 electrodes 5x10 T97A-A230X1F1
250 2 electrodes 8x65 A81-A250X
800 2 electrodes 30x48.5 H38-E800XP
250 3 electrodes 7.2x10 T80-A250X
350 2 electrodes 8.3x65 N80-A350XSMD
500 2 electrodes 11.8x17.4 V13-A500X
450 2 electrodes 8.4x6.8x8.9 LN8A-A450DC-2
3000 2 electrodes 5.5x6 EM3000X
260 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A260XF4
90 3 electrodes 5x8 T90-A90XFSMD
420 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A420XS
75 2 electrodes 4.7x4.7 ES75XPA
230 2 electrodes 7.8x6 A60-A230XF
800 2 electrodes 11.8x32.2 V14-A800XN
250 2 electrodes 6.2x4.1 EN250XSMD
260 2 electrodes 5x5 M50-A260X
500 3 electrodes 7.2x13.4 T83-C500X
600 3 electrodes 8.3x15 T63-C600X
800 2 electrodes 8x65 A80-A800XP
90 2 electrodes 8x65 A81-C90X
2000 2 electrodes 5.5x6 EM2000X
300 2 electrodes 11.8x13 V87A-A300XSPD
3500 2 electrodes 8x7.9 A71-H35X
230 3 electrodes 8x13.4 T23-A230X
420 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A420XF1
1000 2 electrodes 8x65 N80-H10X
3600 2 electrodes 6.4x7 EHV60-H36SMD
1200 2 electrodes 8.4x13.8x8.9 LN8-A1200DC-4
230 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A230X
150 2 electrodes 8x65 A80-A150X
300 2 electrodes 5.5x6 EM300XC
260 2 electrodes 4.7x4.7 ES260XP
150 3 electrodes 5x7.6 T90-A150XSMD
200 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A200X
90 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A90XF4
90 2 electrodes 5.4x4 ES90XSMD
420 3 electrodes 3.5x6.8 TG30-C420XSMD3
350 3 electrodes 7.2x10 T20-A350X
420 2 electrodes 5.5x6 EM420XS
420 3 electrodes 7.2x11.5 T80-A420XF
350 3 electrodes 8.3x11.5 T60-C350X
1400 2 electrodes 8x7.9 A71-H14X
800 2 electrodes 11.8x32 V1C-A800XNHC
450 2 electrodes 4x3.2x2 S30F-C450
500 2 electrodes 8x65 A81-A500XB4
90 2 electrodes 6.2x4.1 EN90XSMD
250 2 electrodes 8x65 N80-A250X
3000 2 electrodes 6x7 EHV63-H30
300 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A300X
90 3 electrodes 5x7.6x5 TQ90-A90
1500 2 electrodes 8x6 EF1500XN
230 3 electrodes 7.2x10 T80-A230X
90 2 electrodes 6x6 EM90XSMD
500 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A500X
1100 3 electrodes 6x8.1 T30-H11XSMD
3600 2 electrodes 6x7 EHV63-H36B2
1500 2 electrodes 8x7.9 A71-H15X
1000 2 electrodes 4.7x4 ES1000XN
500 2 electrodes 11.8x17.1 V13-A500XN
3200 2 electrodes 8x6 EF3200XS
350 3 electrodes 6x8.1 T30-A350XSMD
230 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A230XF4
350 2 electrodes 8x65 A81-A350X
420 3 electrodes 8.3x11.5 T60-A420X
1100 2 electrodes 8x65 A80-A1100XP2
350 3 electrodes 8.3x15 T63-C350X
300 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A300X
300 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A300X
350 3 electrodes 8x13.4 T23-A350XF4
700 2 electrodes 30x4.1 D3B-A700XP
1400 2 electrodes 11.8x32 V14-H14XPD
2500 2 electrodes 5.5x6 EM2500X6SB2
75 2 electrodes 8x65 A80-A75XSMD
800 2 electrodes 6x7 EHV63-H08
250 2 electrodes 7.8x6 A60-A250XF
90 3 electrodes 7.2x11.5 T80-A90XF
350 3 electrodes 7.2x11.5 T80-A350XF
230 2 electrodes 5.4x5 M50-A230XSMD
900 2 electrodes 5x5 M51-A900X
470 2 electrodes 5.4x4 ES470XSMD
250 3 electrodes 8x13.4 T23-A250XF1
350 2 electrodes 4.7x4 ES350XN
350 3 electrodes 5x7.6 T90-A350X
1400 2 electrodes 8.4x16.3x8.9 LN8-A1400DC-5
90 2 electrodes 8x65 N81-A90X
3000 2 electrodes 11.8x32 V10-H30X
350 2 electrodes 8x65 EC350X
230 3 electrodes 5x12 T93-A230XF1
350 2 electrodes 6x13 KX61-A350X
90 2 electrodes 4.7x4.7 ES90XP
90 3 electrodes 5x10 T97A-A90X1F1
90 2 electrodes 8x65 EC90XB1
500 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A500XS
300 2 electrodes 6.2x4.1 EN300XSMD
230 2 electrodes 5x5 M51-A230X
800 2 electrodes 5.4x5 M50-A800XP2SMD
230 3 electrodes 6x8.1 T30-A230X
3600 2 electrodes 6x7 EHV62-H36B1
350 3 electrodes 7.2x10 T21-A350X
800 2 electrodes 30x54 L1C-A800XP1
75 3 electrodes 5x7.6 T90-A75XSMD
600 2 electrodes 8x65 A81-A600X
250 2 electrodes 8x65 A80-A250X
600 3 electrodes 7.2x13.4 T87-C600X
90 2 electrodes 5.7x5x5 S50-A90X
470 2 electrodes 5.5x6 EM470XS
4000 2 electrodes 6x7 EHV63-H40B1
1400 2 electrodes 12x17.4 V13-H14X
90 2 electrodes 8x65 A80-C90XSMD
420 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A420XF4
2500 2 electrodes 8x7.9 A71-H25X
800 2 electrodes 8x6 EF800XB3
4500 2 electrodes 6x7 EHV62-H45
90 2 electrodes 8x65 EC90X
75 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A75X
2500 2 electrodes 5.5x6 EM2500XS
90 2 electrodes 8x65 N80-C90X
90 3 electrodes 5x7.6 T90-A90X
450 2 electrodes 5.5x6 EM450X
420 3 electrodes 7.2x10 T80-A420X
150 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A150X
800 2 electrodes 30x4.3 D3D-A800XP
90 3 electrodes 7.2x10 T21-A90X
350 2 electrodes 8x65 A80-A350X
350 3 electrodes 8x13.4 T23-A350XF1
6300 2 electrodes 8x7.9 A71-H63XS
600 2 electrodes 5.4x5 M50-A600XSMD
230 3 electrodes 8x11.5 T20-A230XF
230 3 electrodes 5x7.6 T90-A230XSMD
90 3 electrodes 7.2x10 T80-A90X
3000 2 electrodes 6.4x7 EHV60-H30SMD
450 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A450X
420 3 electrodes 3.2x6.2x2 TQ30F-C420
90 2 electrodes 8x65 A81-C90XSMD
260 3 electrodes 8.3x11.5 T60-A260X
3300 2 electrodes 8x6 EF3300X8S
250 2 electrodes 8x65 A81-A250XSMD
200 2 electrodes 6x13 KX61-A200X
4000 2 electrodes 6x7 EHV63-H40
90 3 electrodes 6x8.1 T30-A90XSMD
1600 2 electrodes 8x7.9 A71-H16X
90 2 electrodes 5.5x6 EM90X
800 2 electrodes 30x59 L1E-A800XP
1500 2 electrodes 8x6 EF1500X8S
300 2 electrodes 5.5x6 EM300X
350 2 electrodes 8x65 EC350XN
3600 2 electrodes 6x7 EHV62-H36
230 3 electrodes 6x9.3 T30-A230XFSMD
700 2 electrodes 8x65 A81-A700XP2
600 2 electrodes 11.8x53 V12-A600X
300 2 electrodes 5.4x4 ES300XSMD
3000 2 electrodes 6x7 EHV63-H30B1
230 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A230XF1
90 3 electrodes 7.2x13.4 T87-A90X
260 2 electrodes 5x5 M51-A260X
650 3 electrodes 8.3x11.5 T61-C650X
3600 2 electrodes 5.5x6 EM3600X6ST5
230 2 electrodes 5.7x5x5 S50-A230X
800 2 electrodes 11.8x17.1 V13-A800XN
800 2 electrodes 11.8x8 V80-A800XP2
3600 2 electrodes 6x7 EHV63-H36
3000 2 electrodes 11.8x17.1 V13-H30XPD
400 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A400X
230 3 electrodes 7.2x11.5 T80-A230XF
350 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A350X
1200 2 electrodes 5.5x6 EM1200X
300 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A300XS
90 2 electrodes 5x5 M51-C90X
420 3 electrodes 6x8.1 T30-A420X
230 2 electrodes 5x5 M50-A230X
420 2 electrodes 5.4x4 ES420XSMDS
90 3 electrodes 5x7.6 T93-A90X
800 2 electrodes 8x65 A80-A800X
250 3 electrodes 8x13.4 T23-A250XF4
450 2 electrodes 8.4x6.8x8.9 LN8-A450DC-2
800 2 electrodes 6x7 EHV63-H08T7
800 2 electrodes 8x65 N81-A800X
350 2 electrodes 8x65 N80-A350X
230 3 electrodes 6x12.2 T33-A230XF1
600 2 electrodes 8x65 N81-A600X
2500 2 electrodes 6x7 EHV63-H25
230 2 electrodes 8x65 A81-A230X
4000 2 electrodes 6x7 EHV63-H40B2
3600 2 electrodes 5.5x6 EM3600X6S
350 3 electrodes 6x8.1 T33-A350X
90 2 electrodes 6x13 KX61-A90X
2500 2 electrodes 6x7 EHV62-H25B1
75 2 electrodes 8x65 A81-A75X
230 3 electrodes 6x8.1 T30-A230XSMD
4500 2 electrodes 6x7 EHV63-H45T7
150 2 electrodes 5x5 M51-A150X
350 2 electrodes 6.2x4.1 EN350XSMD
230 2 electrodes 8x65 A80-A230XTP
250 3 electrodes 7.2x10 T21-A250X
230 2 electrodes 6x8.4x8.4 S80-A230X
500 2 electrodes 5.5x6 EM500X
2000 2 electrodes 8x7.9 A71-H20X
800 2 electrodes 8x6 EF800X
420 3 electrodes 8x13.4 T23-A420XF4
90 2 electrodes 8x65 EC90XN
2500 2 electrodes 8x6 EF2500X
230 2 electrodes 8.3x65 N80-A230XSMD
4000 2 electrodes 6x7 EHV62-H40B3
90 2 electrodes 2.8x3.5 G30-A90XSMD
420 2 electrodes 5.4x4 ES420XSMD
3000 2 electrodes 5.5x6 EM3000XS
350 3 electrodes 8x13.4 T23-A350X
145 2 electrodes 8x65 EC145X
500 2 electrodes 3.2x1.6x1.6 S20-A500X
800 2 electrodes 5x5 M51-A800XP
270 2 electrodes 8x6 EF270X
230 3 electrodes 6x8.1 T31-A230X
250 3 electrodes 7.2x10 T20-A250X
1200 2 electrodes 6.2x4.1 EN1200XSMD
2200 2 electrodes 11.8x32.2 V14-H22XN
800 2 electrodes 8x65 A81-H08X
350 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A350X
2500 2 electrodes 5.5x6 EM2500X, EM2500XS
350 2 electrodes 11.8x13 V87-A350XPD
3000 2 electrodes 6x7 EHV63-H30B2
1200 2 electrodes 5.4x4 ES1200XSMD
600 3 electrodes 8.3x11.5 T61-C600X
420 3 electrodes 8x13.4 T23-A420XF1
1800 2 electrodes 8x7.9 A71-H18X
350 3 electrodes 7.2x13.4 T87-A350X
800 2 electrodes 8.4x16.3x8.9 LN8A-A800DC-5
800 2 electrodes 8x7.9 A71-H08X
350 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A350XF1
700 2 electrodes 8x65 A80-A700XP2TP
250 3 electrodes 8x13.4 T23-A250X
1000 2 electrodes 5.5x6 EM1000X
420 2 electrodes 6.2x4.1 EN420XSMD
230 3 electrodes 5x7.6 T93-A230X
75 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A75X
150 2 electrodes 5.4x4 ES150XSMD
150 3 electrodes 7.2x11.5 T80-A150XF
420 3 electrodes 6x8.1 T30-A420XSMD
800 2 electrodes 8.4x16.3x8.9 LN8-A800DC-5
150 2 electrodes 11.8x13 V87-A150XSPD
800 2 electrodes 11.8x17.1 V13-A800XP2
250 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A250X
150 2 electrodes 8x65 A81-A150X
420 3 electrodes 3.5x6.8 TG30-A420XSMDS
4000 2 electrodes 12x17.4 V13M-H40XPD
3600 2 electrodes 5.5x6 EM3600X
250 3 electrodes 6x12.2 T33-A250XF1
90 2 electrodes 4.7x4 ES90XN
3600 2 electrodes 6x7 EHV63-H36B6
470 3 electrodes 5x7.6 T90-A470XSMD
90 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A90X
500 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A500XF4
500 2 electrodes 11.8x32 V10-A500X
800 2 electrodes 11.8x18.2 V17-A800XN
1100 2 electrodes 8x65 A81-H11XPD
600 2 electrodes 5x5 M50-A600X
230 3 electrodes 8.3x10 T20-A230XSMDN
1600 2 electrodes 8x7.9 A71-H16XB
500 3 electrodes 7.2x10 T80-C500X
800 2 electrodes 30x56 L1U-A800XP1
6200 2 electrodes 8x7.9 A71-H62XS
90 3 electrodes 6x8.1 T33-A90X
200 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A200X
470 2 electrodes 3.2x1.6x1.6 S20-A470X
350 2 electrodes 8x65 A81-A350XSMD
800 2 electrodes 11.8x53 V12-H08X
350 3 electrodes 7.2x10 T80-A350X
90 2 electrodes 8.3x65 N80-A90XSMD
300 2 electrodes 4.7x4.7 ES300XPA
230 3 electrodes 5x8 T90-A230XFSMD

Sie können Informationen gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


DOWNLOAD

Sie können Informationen gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


DOWNLOAD